Tēma: Ienākumi kuri ir pakļauti parādu piedziņai

Labdien. Vēlējos zināt, kas ir darba samaksai pielīdzinātie maksājumi?

Re: Ienākumi kuri ir pakļauti parādu piedziņai

Labvakar.
Civilprocesa likuma izpratnē, darba samaksai pielīdzinātie maksājumi ir:
- atvaļinājuma nauda,
- prēmija,
- stipendija,
- valsts vecuma pensija,
- invaliditātes pensija,
- izdienas pensija,
- slimības pabalsts,
- maternitātes pabalsts (dekrēta nauda),
- paternitātes pabalsts,
- vecāku pabalsts (māmiņu alga),
- atlīdzība par darbspēju zaudējumu,
-  kaitējuma atlīdzība.