Tēma: Kā uzsākt maksātnespējas procesu?

Esmu kļuvusi par maksātnespējīgu, paliku bez darba. Ir parādi, diezgan lieli, kurus vairs nespēju maksāt, jau ir sakrājies parāds. Ko man jādara?

Re: Kā uzsākt maksātnespējas procesu?

Maksātnespējas likuma 127.pants nosaka,  ka fiziskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi LR nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības – nav iespēju nokārtot parādsaistības, kam jau iestājies izpildes termiņš.
Taču, pirms vērsties tiesā ar maksātnespējas pieteikumu, jāpārliecinās, ka pastāv kāda no divām Maksātnespējas likuma 129.pantā minētajām maksātnespējas pazīmēm. Ja pastāv, tad jāpārliecinās, vai uz Jums netiek attiecināti maksātnespējas procesa piemērošanas ierobežojumi.  Ja nepastāv, tad jāgatavo pieteikums tiesai vadoties no Civilprocesa likuma noteikumiem.