Administratīvās tiesības

  • valsts un pašvaldības iestāžu pieņemto administratīvo lēmumu analīze un konsultēšana attiecībā uz to apstrīdēšanu un iespējamām sekām;
  • dažādu iesniegumu sagatavošana;
  • pārstāvēšana iestādē un tiesā;
  • iestāžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana augstākā iestādē un pārsūdzēšana tiesā, pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana;
  • konsultācijas un palīdzība sakarā ar kompensācijas saņemšanu par valsts un pašvaldību iestāžu nodarīto materiālo un morālo kaitējumu;

 

Uzdot jautājumu.