Nekustamais īpašums

  • Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi, pārdošanu, dāvināšanu, mantošanu, ieķīlāšanu;
  • Darījumu likumības pārbaude, dokumentu analīze;
  • Līgumu analīze un sagatavošana, tajā skaitā:

pirkuma līgumi, dāvinājuma līgumi, īres līgumi, nomas līgumi, rokas naudas līgumi, patapinājuma līgumi, uztura līgumi, maiņas līgumi, u.c.

  • Palīdzības sniegšana kredīta noformēšanā nekustamā īpašuma iegādei, klienta interešu pārstāvēšana pārrunās ar kredītiestādi par kredītu saņemšanu, dzēšanu un restrukturizāciju;
  • Nekustamā īpašuma īpašnieka interešu pārstāvēšana attiecībās ar zemesgrāmatu, valsts, pašvaldības un tiesas iestādēm, kā arī ar jebkurām citām trešajām personām;
  • Nekustamā īpašuma reālās atdalīšanas, sadales un apvienošanas noformēšana, kopīpašuma lietošanas kārtības noformēšana, tai skaitā nekustamā īpašuma koplietošanas līguma izstrādāšana;
  • Dokumentu izstrāde, pārstāvība;