Patērētāju tiesības

  • Konsultācijas patērētāju tiesības jautājumos;
  • Pretenzijas sastādīšana pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam;
  • Iesnieguma sagatavošana patērētāju tiesību aizsardzības centram;
  • Citu ar patērētāju tiesību aizsardzību saistīto jautājumu risināšana;

 

Uzdot jautājumu.