Mantojuma tiesības

Konsultācijas mantojuma tiesību jautājumos:

  • par tiesībām mantot un mantošanas veidiem;
  • neatņemamās daļas tiesīgais un viņa tiesības;
  • par mantojuma pieņemšanu;
  • atstumšana no mantojuma;
  • kreditoru prasījumi;
  • mantojuma līgums;
  • testaments.

Testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana tiesā, interešu pārstāvība;

Testamentu un mantojuma līgumu sastādīšana;

Tiesvedības dokumentu sagatavošana;

 

Uzdot jautājumu.