Līgumi

Visa veida līgumu sastādīšana, analīze un  grozīšana:

 • pirkuma līgumi;
 • dāvinājuma līgumi;
 • darba līgumi;
 • uzņēmuma līgumi;
 • glabāšanas līgumi;
 • aizdevuma līgumi;
 • laulības līgumi;
 • līgumi par sadarbību;
 • nekustamo īpašumu nomas līgumi;
 • īres līgumi;
 • piegādes līgumi;
 • pilnvarojuma līgumi;
 • cesijas līgumi;
 • ķīlas līgumi;
 • pārvadājumu līgumi;
 • rokas naudas līgumi;
 • patapinājuma līgumi;
 • uztura līgumi;
 • maiņas līgumi;
 • u.c.

Uzdot jautājumu.