Līgumi

Visa veida līgumu sastādīšana, analīze un  grozīšana:

  • pirkuma līgumi;
  • dāvinājuma līgumi;
  • darba līgumi;
  • uzņēmuma līgumi;
  • glabāšanas līgumi;
  • aizdevuma līgumi;
  • laulības līgumi;
  • līgumi par sadarbību;
  • nekustamo īpašumu nomas līgumi;
  • īres līgumi;
  • piegādes līgumi;
  • pilnvarojuma līgumi;
  • cesijas līgumi;
  • ķīlas līgumi;
  • pārvadājumu līgumi;
  • rokas naudas līgumi;
  • patapinājuma līgumi;
  • uztura līgumi;
  • maiņas līgumi;
  • u.c.

Uzdot jautājumu.