Parādu atgūšana tiesas ceļā

Konsultācijas par parāda piedziņas procedūru;

Parādu pirmstiesas piedziņa:

  • brīdinājumu, pretenziju sagatavošana;

Parādu piedziņa tiesas ceļā:

  • prasības pieteikumu sagatavošana;
  • prasības nodrošinājuma pieteikumu sagatavošana;
  • pieteikumu, par saistību izpildīšanu bezstrīdus un piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, sagatavošana);
  • pārstāvība tiesā.

 

Uzdot jautājumu.