Sirdsmiers pašam un laimīga ģimene

125Neviens no mums nav pasargāts no darba zaudējuma vai ienākumu samazināšanās, kas komplektā ar vienu vai vairākiem kredītiem, rada nemitīgu cīņu par izdzīvošanu, emocionālu smagumu, veselības zudumu, bailes. Rodas depresija, cilvēkam negribas iet laukā no mājām, kontaktēties ar cilvēkiem, rodas apātija pret visu.

Situācijā, kad cilvēks nokļūst izvēles priekšā, pabarot bērnus vai maksāt bankai ikmēneša kredīta maksājumus, domāju ikviena cilvēka izvēle ir skaidra. Taču bankas nav labdarības iestādes, naudu nevienam nedāvinās. Līgums tiks lauzts, tiks iesniegta prasība tiesā, lai atgūtu parādu visiem iespējamiem līdzekļiem. Ja tika ieķīlāts īpašums, tas tiks pārdots, ja ar to nepietiks, tiks pārdota cita kustama, nekustama manta. Ja mantas nebūs, piedziņa tiks vērsta uz personas ienākumiem.

Protams, ja saistības nav lielas, tad pāris gadu laikā cilvēks kļūs brīvs. Taču ko darīt, ja saistību summa ir tik milzīga, ka parāda atmaksai jāvelta desmiti gadu, vai arī cilvēks saprot, ka mūžs būs par īsu, lai vai cik ļoti parādu vēlētos atmaksāt? Ko darīt, ja neapdomīgi galvots par citas personas saistībām un galvenais parādnieks parādu segt nevar vai negrib, un tas tiek prasīts no galvinieka?

Neviens saprātīgs cilvēks jau nevēlas būt kādam parādā, kur nu vēl tad, ja parāds stiepjas tālā nākotnē. Un ko darīt? Vai tiešām jābaidās no katra zvana, pastnieka klauvējiena pie durvīm? Droši vien cilvēks, kuram nekā nav, nebaidīsies, taču nepatīkami būs tik un tā. Ikvienam cilvēkam ir jāzina, ka dzīvē viss var mainīties, tas, ka šodien iet slikti, nenozīmē, ka tā tas būs vienmēr. Neviens nevar mūžīgi strādāt gadījuma darbus, slēpties no tiesu izpildītājiem un dzīvot mūžīgās bailēs par savu un savu bērnu nākotni. Dzīve ir jādzīvo, un bērniem ir jādod tas labākais.

Izkļūt no apburtā parādu loka un atgriezties pie normālas dzīves, kurā nav parādu, šādos gadījumos palīdzēs fiziskās personas maksātnespējas process.

Bieži vien bankas saviem parādniekiem piedāvā vienošanos par parāda norakstīšanu un maksājuma grafika izveidi, lai netiktu uzsākts maksātnespējas process. Tomēr parādnieki nezina, ka, šādā veidā dzēšot parādu, Valsts ieņēmumu dienests apliek dzēsto summu ar iedzīvotāju ieņēmuma nodokli, kā rezultātā šādas vienošanās ar banku nereti noved pie jaunām parādsaistībām attiecībā pret valsti. Parādnieks, balstoties uz vienošanos, ir nomaksājis bankai līdzvērtīgu maksātnespējas procesam naudas summu un ieguvis jaunu kreditoru – Valsts ieņēmumu dienestu. Bieži vien šiem parādniekiem ir arī citas parādsaistības, kas nav mazas. Un rodas jautājums, vai tiešām slēgt vienošanos ar banku ir izdevīgi, nomaksāt bankai līdzvērtīgu maksātnespējas procesam naudas summu, ja paliek vēl citas parādsaistības, kuras arī ir iespējams dzēst maksātnespējas procesā.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības.

Fiziskai personai var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

  •  šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 EUR;
  •  sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 EUR;

Ja esat nonākuši grūtībās, zvaniet un pierakstieties uz konsultāciju. Jūsu situācija tiks izvērtēta, un tiks ieteikti labākie veidi, kā atrisināt Jūsu parādsaistības, lai ir sirdsmiers pašiem un laimīga ģimene!