Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

980X150

Sadarbībā ar SIA «Hannu Pro», īstenojot projektu «Goda ģimenes karte», daudzbērnu ģimenēm tiek piedāvāta 20% atlaide visiem juridiskiem pakalpojumiem, kā arī tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas sūtot savu jautājumu uz juriskonsulte@inbox.lv ar norādi «Daudzbērnu ģimene» un norādot goda ģimenes kartes numuru. Uzrādot daudzbērnu ģimenes karti, uzturlīdzekļu prasības pieteikuma sagatavošana 15 EUR (atlaide ietverta).

Goda ģimenes kartes saņemšanai paplašināti kritēriji

2016.gada 15.janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr.15, ar ko tiek paplašināti kritēriji Goda ģimenes kartes saņemšanai.

No 2016.gada Latvijas Goda ģimenes apliecībai „3+ Ģimenes karte” var pieteikties arī ģimenes, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esoši bērni un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kartēm, kas izdotas un ir derīgas līdz 2015.gada 31.decembrim, derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 31.decembrim, atstājot spēkā un lietošanā ģimenēm līdz šim izsniegtās kartes.

Vairāk informācijas: Latvijas goda ģimene

karte