Goda ģimenes kartes saņemšanai paplašināti kritēriji

2016.gada 15.janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr.15, ar ko tiek paplašināti kritēriji Goda ģimenes kartes saņemšanai.

No 2016.gada Latvijas Goda ģimenes apliecībai „3+ Ģimenes karte” var pieteikties arī ģimenes, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esoši bērni un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kartēm, kas izdotas un ir derīgas līdz 2015.gada 31.decembrim, derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 31.decembrim, atstājot spēkā un lietošanā ģimenēm līdz šim izsniegtās kartes.